Όλα τα κέντρα της Paradox έχουν ειδικά κατασκευαστεί εξ αρχής για να υποστηρίζουν την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στις επικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων των επικοινωνιών μέσω GPRS, GSM, IP και φωνητικής.

Είτε πρόκειται για uploading/downloading μέσω GPRS, ή παρακολούθηση και έλεγχο του συστήματος απομακρυσμένα μέσω υπολογιστή, ή ενημέρωση με την λήψη της κατάστασης του συστήματος και συμβάντων μέσω φωνητικών ή γραπτών μηνυμάτων, ή αναφορά συμβάντων στον Κεντρικό Σταθμό μέσω GPRS – GSM, όλα τα κέντρα της Paradox υποστηρίζοντας όλες αυτές τις μορφές επικοινωνίας αυξάνουν την ασφάλεια του συστήματος.

Module

EVO48/192

MG Series

SP Series

E55

E65

WinLoad

In-Field

NEware

PCS200 V2.01
GPRS

V2.02
K641/K641R (V1.51)

V4.0
K32LCD (V1.22)

V3.42
K32LCD (V1.22)

V3.0

V2.10

V4.50

V2.20

V4.10

IP100 V1.50
IP reporting

V1.50
K641/K641R (V1.50)

V3.30

V3.30
K32LCD (V1.20)

-

-

V4.00

via IP V2.10
via local V2.03

V4.00

IP100 V1.00
e-mail / monitor

V1.00

V2.10

V2.10

V2.00

V2.04*

V4.00

via IP V2.10
via local V2.03

V4.00

VDMP3 V1.10

yes

yes

yes

yes

GSM only

-

-

-

Patented Dialer

yes

yes

yes

yes

-

-

-

-

 

Συστήματα ασφαλείας | Τηλεφωνικά κέντρα | Ανιχνευτές κίνησης | Κάμερες ασφαλείας | Συναγερμοί σπιτιού | DVR | Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης | Συναγερμοί κτηρίων | Συναγερμοί γραφείων | Οικονομικοί συναγερμοί | Ασφάλεια σπιτιού