Μετάδοση φωνής με χρήση πρωτοκόλλου Internet

ΤοVoIP είναι η νέα εφαρμογή που χρησιμοποιείται για την μετάδοση φωνής μέσω του Ιντερνετ. Ουσιαστικά είναι φωνή η οποία έχει συμπιεστεί και ψηφιοποιηθεί ώστε να χρησιμοποιηθεί σε δίκτυοLAN/WAN. Σαν αποτέλεσμα έχουμε οικονομικότερη επικοινωνία.

Το Ιντερνετ οδηγείται στην δημιουργία ενός μεγάλου δικτύου, το οποίο θα μεταφέρει φωνή-δεδομένα και εικόνα.

Με τον τρόπο αυτό από τον παραδοσιακό τρόπο μετάδοσης φωνής μέσω του δημόσιου δικτύου και της μετάδοσης δεδομένων μέσω Ιντερνετ, περνάμε στην επόμενη γενιά, μετάδοσης της φωνής και των δεδομένων , μέσω Ιντερνετ.

Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται πύλες μεταξύ σημείων επικοινωνίας και ουσιαστικά επικοινωνούμε χωρίς την χρήση του δημόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου. Δημιουργούνται γέφυρες μεταξύ Δημόσιου δικτύου καιTCP/IP δικτύου. Η φωνή μετατρέπεται, συμπιέζεται και ομαδοποιείται σεdatapackets. Η διαδικασία είναι τελείως διαφανής στους χρήστες.

ΗNEC Infrontia προσφέρει στο DX-Z VoIP Gateway VIPERDIGITAL για την DX-Z Series

 • Interface ανάμεσα στο τηλ. κέντρο και το Ιντερνετ
 • Επιτρέπει μετάδοση φωνής πάνω από δίκτυο δεδομένων.
 • Η σύγχρονη εναλλακτική λύση για τους πολυπλέκτες
 • Λειτουργεί με όλη την σειρά των τηλ. κέντρωνDX-Z 24/96/600+
 • Λύσεις που καλύπτουν από 4 έως 10 κανάλια
 • Αναβαθμίσιμο
 • Οικονομικό

CTI (Computer Telephone Integration)

Οι  σημερινές  τηλεπικοινωνιακές  ανάγκες  μίας επιχείρησης είναι  περισσότερο  από  απλή  μετάδοση  φωνής, η  φωνητική επικοινωνία  είναι μόνο  μία  από  τις  παραμέτρους. Στις σύγχρονες επιχειρήσεις τα  τηλεπικοινωνιακά συστήματα χρειάζονται  την  «προσαρμοστικότητα»  των  Η/Υ  στις  νέες  τεχνολογίες.

Η  τεχνολογία ISDN, το Computer Telephone Integration  (CTI)  και  το VoIP (Voice over IP )  δημιουργούν   απαιτήσεις  από τα  τηλεφωνικά  κέντρα,  τις  οποίες  δεν  ήταν  δυνατόν  να  φανταστούμε  πριν  10  χρόνια. Σήμερα  οι  χρήστες , θέλουν ένα πλήρως συμβατό και ικανό να εφαρμόζει τις  νέες  τεχνολογίες, τηλεφωνικό κέντρο.

Η  σειρά DXE των τηλεφωνικών κέντρων τηςNECInfrontia είναι  ένα  εξελιγμένο τηλεπικοινωνιακό  σύστημα  το  οποίο  μέσω  τηλεφωνίας  & Internet  αναβαθμίζει  όλες  τις  φωνητικές – Η/Υ, δικτυακές,Fax  επικοινωνίες  σας  πάνω σε  μία ISDN, κοινή  πλατφόρμα  εφαρμογών.

Το DXE  96 & 600+  λειτουργούν  σαν Servers  και  συνδέονται  μέσω Ethernet  στο   δίκτυο  LAN,  αναβαθμίζουν  μέσω database  ( π.χ.MS Outlook )  & με  την  χρήση CTI  επιτρέπουν  στον  υπολογιστή  να  εμφανίζει  εικονίδια  και  πληροφορίες  σχετικά  με  τον  συνομιλητή.

Όλοι  οι τηλεπικοινωνιακοί Servers γεφυρώνουν  την  απόσταση  μεταξύ  της  παραδοσιακής  τηλεφωνίας  με  την  χρήση ISDN  και  την  αναπτυσσόμενη  επικοινωνία  με Internet.

Στην NEC Infrontia  αναγνωρίζονται  τα  πλεονεκτήματα  της  τηλεφωνίας  μέσω Internet.

Η   αναβάθμιση  των  τηλεφωνικών  συστημάτων  με τους H/Y  έχουν  δημιουργήσει  μια  νέα  γενιά  προϊόντων  και  εφαρμογών  οι  οποίες  αναβαθμίζουν  τις  τηλεπικοινωνιακές  υπηρεσίες.

Τυπικό  παράδειγμα  εφαρμογής  είναι  το DXE Connect Call Centre, μία Windows NT εφαρμογή  βασισμένη  σε  διαχείριση  εισερχόμενων  κλήσεων  ή  για επιχειρήσεις  με  κινούμενο  προσωπικό  ή  εφαρμογή Hot Connect.
Oι εφαρμογές αυτές αναβαθμίζουν την λειτουργικότητα  των  τηλεφωνικών  κέντρων  ενώ  μειώνουν  το  κόστος  επένδυσης.

Οι  επεκτεινόμενες  αυτές  εφαρμογές  είναι  ικανές  να  αναβαθμίζουν  το  βασικό σύστημα  όταν  υπάρξει  ανάγκη  τέτοιων  απαιτήσεων.

Ένα  δεύτερο  παράδειγμα  είναι  η DXE WEB CONNECT CALL CENTRE εφαρμογή

Ποιος  σήμερα  θα  αγόραζε  ένα  Call  centre  το  οποίο  δεν  θα  μπορούσε  να  προχωρήσει  σε  e-commerce  συνδιαλλαγές;

Το DXE WEB CONNECT,  επιτρέπει  κλήσεις Web  & e-mails  να  δρομολογούνται  με  σειρά  προτεραιότητας  μέσω call centre  μαζί  με  τις  παραδοσιακές  φωνητικές  κλήσεις.

Στις  επιχειρήσεις  η  τηλεφωνική  κλήση  είναι  πολύτιμος  χρόνος. Εάν  ένα  πρόβλημα  εμφανισθεί  θα  πρέπει  να  το  γνωρίζουμε. Το DXE In Depth  είναι  ένα Call centre  σε  πραγματικό  χρόνο  το  οποίο  επεξεργάζεται  όλες  τις  πληροφορίες  και  ενημερώνει  άμεσα  με  πλήθος  πληροφοριών.

Με  την  χρήση  του DXE Smart Office unified messaging, φωνητικά  μηνύματα  αποθηκεύονται  στο MS Outlook Inbox.

Τώρα  το  μόνο  που  απαιτείται  είναι  να  δείτε  στην  οθόνη  τα  Η/Υ  σας  για fax,voice & e-mail  μηνύματα.

Μετατρέποντας  φωνητικά  και fax  μηνύματα  σε e-mail, επιτρέπουν  να  τα  χειριστούμε  σαν  οποιαδήποτε  άλλο e-mail, όπως  να  τα  προωθήσουμε, να κρατήσουμε  σημειώσεις  και  να  τα  στείλουμε  οπουδήποτε  στον  κόσμο.

Βασισμένοι  στο Qsig, το  Ευρωπαϊκό  ψηφιακό  δικτυακό standard, &  σειρά DXE  φέρνει  ισχυρέ  δικτυακές  λύσεις. Οι  λύσεις  αυτές  επιτρέπουν  πολλά τηλεφωνικά  κέντρα  να λειτουργούν  σαν  ένα  αναβαθμισμένο μεγάλο  σύστημα  Δικτυακές  λειτουργίες  περιλαμβάνουν:

 • Follow me
 • Προώθηση  κλήσης
 • Break In / Break – out
 • Linked Numbering
 • Μεταφορά  επανάκλησης
 • Κεντρική  τηλεφωνήτρια
 • Camp-on
 • Φωνητική  Αναγγελία
 • ΤransitWorking
 • DDI  Display
 • Extension    Name  Display
 • Τετραψήφια  αρίθμηση

Για επιχειρήσεις  οι  οποίες  δεν  απαιτούν  μεγάλο  δίκτυο  η  σειρά DXE  επιπλέον  υποστηρίζει τα BTDCS  &AC15  αναλογικές  ΤΙΕ Lines.

Συστήματα ασφαλείας | Συναγερμοί | Τηλεφωνικά κέντρα | Κάμερες ασφαλείας | Συναγερμοί σπιτιού | DVR | Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης | Προσφορές - Οικονομικές προτάσεις